icon-sitemap

Bandza Vincas

[gimė 1926 01 06 Skliausčių k., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. - 1997 09 30] - kunigas. Mokėsi Šunkarių prad. m–loje, Bagotosios prog–zijoje, 1954 m. baigė Pilviškių vidurinę mokyklą. Paimtas į sovietų armiją. Po tarnybos kariuomenėje kurį laiką dirbo kolūkyje. 1958–1963 mokėsi Kauno seminarijoje, 1963 04 10 vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. 1963 paskirtas Šakių vikaru, 1965–1966 buvo Kapsuko, 1966–1967 – Šančių, 1967–1968 –Garliavos, 1968–1970 – Alytaus II, 1970 07–09 – Kudirkos Naumiesčio vikaras. 1970–1973 buvo Sutkų klebonas, 1973–1982 – Ūdrijos administratorius, 1982–1993 – Višakio Rūdos ir Nemirų, 1993 06–08 – Keturvalakių ir Skardupių, nuo 1993 iki mirties – Keturvalakių klebonas. Suremontavo Višakio Rūdos bažnyčią, pastatė kleboniją Keturvalakiuose. Palaidotas Nemiruose.

Šaltiniai:
1.     Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Bacevičius, R. Bažnyčios sukaktis ir kraštiečių pagerbimas. 2007. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt
3.    Mirė kunigas Vincas Bandza (1926 - 1997). Prieiga internete http://www.baznycioszinios.lt
4.    Vincas bandža. Prieiga internete http://www.lkma.lt
5.    Vincas bandža. Prieiga internete http://lietuvai.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba