icon-sitemap

Banionis Andrius

[gimė 1887 02 27 Paršelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - vargonininkas, visuomenininkas.
Prieš  išrenkant į Lietuvos Steigiamąjį Seimą buvo vargonininkas Kalvarijoje, Marijampolės aps. Į StS buvo išrinktas I (Marijampolės) rinkimų apygardoje pagal sąrašą Nr. 3 (įrašytas dvyliktas). Priklausė LDF frakcijai, įėjusiai į KD bloką. Nuo 1922 05 30 dirbo Krašto atstatymo komisijoje. 1920 05 31 vardiniu balsavimu pritarė Prezidento institucijos įteisinimui Laikinojoje konstitucijoje.

Šaltiniai:
1.    Banionis Andrius, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 6.
2.    Banionis Andrius, Lietuvių enciklopedija, Boston, t. 2, 1954, p. 80–81.
3.    Blažytė-Baužienė D., Banionis Andrius, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 80.
4.    Banionis Andrius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrius_Banionis
5.    Andrius Banionis (1887–mirties data nežinoma). Prieiga internete http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7279&p_k=1&p_d=98067

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba