icon-sitemap

Čekauskas Petras

[gimė 1897 Ramoniškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 11 14 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo mūšiuose su lenkais. Mirė 1943 m., Lietuvą užėmus vokiečiams. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 1 laipsnio (1921) medaliu.

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai: (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.)/ Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p.: iliustr., nuotr., portr., faksim.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba