icon-sitemap

Danckevičius Juozas

[gimė 1917 08 05 Juzmos k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1946 08 29] - miškininkas, Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1928 m. mokėsi Pilviškių progimnazijoje. 1937 m. baigė Vilkaviškio g-ją. 1937 07 07 įstojo į  Karo mokyklą. 1938 09 27 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. įstojo į Dotnuvos ŽŪA. Baigė Miškininkystės skyrių. Paskirtas Vilniaus lentpjūvės „Beržas“ direktoriumi ir ten dirbo iki 1944 m. vasaros. Vėliau dirbo Kaune miškų tiekimo žinyboje. 1945 m. vasarą įsitraukė į antisovietinę rezistenciją. Buvo LIK Kauno vadovybės narys. 1945 11 29 NKGB suimtas. 1946 03 26 NKVD  karinio tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba