Danilevičius Justinas

[gimė 1924 09 17 Dumčių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 2009 06 03 Baisiogaloje (Radviliškis)] - veterinarijos gydytojas, biologas. Baigė Marijampolės jėzuitų g-ją. 1944 buvo pašauktas į tarybinę kariuomenę ir dalyvavo 2-jame pasauliniame kare. 1947 - 1952 metais studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. 1956 m. apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją. Paskelbė 14 mokslinių straipsnių. 1985 m. suteiktas respublikos nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas. Nuo 1956 m. dirbo Lietuvos gyvulininkystės institute moksliniu bendradarbiu, 1960 - 1987 - instituto moksliniu sekretoriumi. Daug metų buvo renkamas Gyvulininkystės instituto draugiškojo teismo pirmininku, Radviliškio liaudies teismo tarėju.

Šaltiniai;
1.   Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A-J. - 1966. - 735, [1] p., 16 iliustr. lap.