icon-sitemap

Dembovskis Mauša

[gimė 1876 01 21 Paežerių k., Vilkaviškio aps.] – žydų gydytojas. Vėliau šeima pardavė sodybą ir persikėlė gyventi  į Pilviškius. 1908 m. Mauša Dembovskis baigė Novoaleksandrijos gimnaziją Lenkijoje, Liublino apskrityje. 1914 m. baigė medicinos mokslus Karaliaučiaus universitete. Kijevo Šv. Vladimiro universitete įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį.1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dirbo lazaretuose ir karo ligoninėse. 1918 m.  balandžio 1 d. iš Rusijos kariuomenės paleistas.

1919 m. birželio 1 d. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, paskirtas gydytoju į Ukmergės batalioną. 1919 m. gruodžio 19 d. paskirtas 8-ojo pėstininkų Vaidoto pulko vyr. gydytoju. 1920 m. kovo 8 dieną suteiktas sanitarijos majoro laipsnis. 1920 m. kovo 11 dieną paskirtas Kauno evakuacinio punkto viršininku. 1921 m. kovo 16 dieną paskirtas 1-osios lauko ligoninės viršininku. 1922 m. spalio 17 dieną pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1923 metų rugpjūčio 1 dieną paleistas į atsargą. 1935 m. baigė sanitarijos karininkų tobulinimosi kursus (II laidą). Dirbo gydytoju Kudirkos Naumiestyje, Šakių apskrityje. 1939 m. gruodžio 5 dieną dėl sveikatos išleistas į dimisiją. 1941 m. liepą, prasidėjus karui, su žmona – dantų gydytoja glaudėsi Pilviškiuose. Ten ir buvo sušaudytas.

Šaltiniai:
1.    Grinius V. Iš krašto istorijos. Prieiga internete http://www.pilviskiai.lt/publ/41-1-0-112
2.    Laukiame žinių apie savanorius. Prieiga internete http://www.pilviskiai.lt/publ/41-1-0-255

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba