icon-sitemap

Draugelevičius Kazimieras

[gimė 1764 Oželių k., Vilkaviškio aps. - 1813 12 24 Marijampolėje] - marijonas. Tai pamokslininkas, kuris daugiausia aptarnaudavo parapijas, kur klebonai nemokėjo lietuviškai. Rankraščiais paliko daug lietuviškų pamokslų.

Šaltiniai:
1.    Gimė Kazimieras Draugelevičius. Prieiga internete http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagalmetus&id=1333

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba