icon-sitemap

Draugelis Vladislavas

[gimė 1880 09 27 Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1940 01 24 Žemaičių Kalvarijoje] - kunigas marijonas. 1893 m. baigė tėvo vedamą pradžios mokyklą. Stojo į Marijampolės g-ją, 1898 m. iš 5 klasės perėjo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1903 m. Vikaravo Sasnavoje; nuo 1908 m. Marijampolėje vadovavo įvairiose Lietuvos ir Rusijos vietose, ilgiausiai (1915 09 - 1921 11) Odesoje, globodamas lietuvių pabėgėlių koloniją, drauge būdamas liet. centrinio komiteto įgaliotiniu Chersono, Tauridos ir Besarabijos gubernijose. 1918 -1919 gyveno Anantjeve ir dėstė religiją dviejose vietos g-jose. Į Lietuvą grįžo 1921 11. 1922 11 11 įstojo marijonų vienuolijon. 1924 m. vadovavo „Blaivybės“ draugijos Marijampolės skyriui. 1925 05 išvyko į JAV, kur su misijomis aplankė daugybę liet. kolonijų. Nuo 1926 07 administravo „Draugą“. 1932 -1933 re-dagavo laikraštį „Laivą“. Rašinėjo nuo 1908 m. „Šaltinyje“ ir kt. katalikų laikraščiuose.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba