icon-sitemap

Draugelytė - Čemerkienė Apolonija

[gimė 1884 06 18 Žiūrių - Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - mokytoja, visuomenininkė. Marijampolėje išlaikiusi pradžios mokytojos egzaminus, 1908 - 1909 mokė Obelių mergaičių ūkio mokykloje. 1910 - 1911 lankė Varšuvos mergaičių institutą, o vėliau mokytojavo Marijampolės „Žiburio“ gimnazijos pradinėje mokykloje, likusi Lietuvoje ir per karą. Organizavo suaugusiųjų kursus, rengė lietuviškus vakarus. 1927 m. išvykusi Brazilijon, mokytojavo São Paulo liet. mokykloje, drauge dirbdama ir visuomeninį darbą.

Šaltiniai:
1.    Gimė Apolonija Draugelytė-Čemerkienė. Prieiga internete http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagaldiena&id=1337
2.    Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Daraktoriai/Asmenvardziai_katalogo_antras.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba