icon-sitemap

Drazdys Albinas

[gimė 1903 09 03 Eglupių k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas kankinys. Baigė vietinę pradinę mokyklą, Marijampolės g-ją, kunigų seminariją Gižuose, kurią baigė 1928 m.  Į kunigus įšventintas 1928 06 24. Vikaravo Vilkaviškyje, Prienuose. 1932 m. išvyko į Italiją. Metus pasimokęs, sugrįžo į Lietuvą.1935 m. išvyko į JAV, iki 1938 m. užsiėmė misionieriaus veikla. Sugrįžo į Lietuvą - klebonavo Barzduose iki 1945 metų pabaigos. Barzduose platino rezistencinę spaudą. Prasidėjus masiniams areštams, trumpai slapstėsi. 1943 m. pastatė naują kleboniją, nes senoji sudegė karo metu. Vėliau persikėlė į Upininkus  ir čia buvo suimtas, nuteistas ir išvežtas į Vorkutos lagerius. Atlydžio metu reabilituojamas, sugrįžta į Lietuvą, dirba Alytuje, Rumbonyse, Nemiruose (Jankų vls.). Čia netikėtai ir mirė.

Šaltiniai:
1.    Plioraitis I. Laisvės taurus ilgesys. – Kazlų Rūda, 2006. Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Laisves%20taurus%20ilgesys.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba