icon-sitemap

Dubinskas Andrius

[gimė 1868 11 20 Gulbiniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1945] - teisininkas, publicistas. 1880 - 1886 mokėsi Marijampolės g-joje, 1887 - 1891 Seinų kunigų seminarijoje, 1891 - 1895  Petrapilio dvasinėje akademijoje. Baigęs teologijos mokslus į kunigus nesišventė, o pradėjo Petrapilio universitete teisės studijas, kurias baigė 1901 m. Lietuvių spaudoje bendradarbiavo nuo 1890 m. „Ūkininke“, „Varpe“, „Vienybėje Lietuvininkų“, „Tėvynės sarge“, „Apžvalgoje“, „Vilniaus žiniose“, „Draugijoje“ ir kt.

Šaltiniai:
1.    Terleckas, Vladas (1939-). Lietuvos bankininkai: gyvenimų ir darbų pėdsakai, [Lietuvos banko1918-1940 / Vladas Terleckas. - Vilnius: [Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos sk.], 2001.
2.    Andrius Dubinskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrius_Dubinskas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba