icon-sitemap

Dvaranauskaitė Judita (sesuo Immaculata)

[gimė 1880 02 24 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1974 Čikagoje, IL] - vienuolė, pedagogė. Mokėsi Pilviškiuose ir Marijampolėje, o nuo 1903 m. - pas Šv. Kryžiaus gailestingąsias seseris Ingenbohlyje, Šveicarija. Į JAV atvyko 1905 m. Viena iš Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjų. Nuo 1911 m. dirbo Čikagoje, 1914 m. išrinkta trečiąja kongregacijos gen. vyresniosios patarėja. Nuo 1920 m. gyveno Lietuvoje, vadovavo Lietuvos kazimieriečių vienuolijai, tvarkė Pažaislio vienuolyną. 1923 m. įsteigė „Saulės“ mergaičių g-ją. 1928 m. grįžo į Čikagą ir mokytojavo kazimieriečių vadovaujamose mokyklose.

Šaltiniai:
1.    Dobkevičius K. Šv. Kazimiero seserų kongregacijai – 100 metų. 2007. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/10/05/zvil_01.html
2.    Petraitienė I. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno steigėjas: Kun. dr. Antano Staniukyno (1865 05 04–1889 06 15–1918 12 15) 150-osioms gimimo metinėms. 2015. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2015/05/15/atmi_02.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba