icon-sitemap

Dvaranauskas (Dainoras) Petras

[gimė 1863 10 20 Žėčkalnių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1958 09 19  Barzduose (Šakiai)] - kunigas, teologijos magistras. Mokėsi Marijampolės g-joje, Seinų kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kunigavo Slavikuose, Naumiestyje, Rogarde. Klebonavo Bužine, Adomavičiuose (Lenkija). Su bendraminčiais įsteigė  spaustuvę lietuviškai spaudai leisti. Leido žurnalus, laikraščius, knygas. Bendradarbiavo su knygnešiais. Rašė katalikiškai spaudai. Apdovanotas šv. Onos ordinu.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba