icon-sitemap

Dženkaitis Juozas

[gimė 1906 07 09 Opšrūtų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1944 01 16] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1918 m. baigė Vilkaviškio g-jos 5 klases. 1919 įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 10 17 baigus Karo mokyklą suteiktas pėst. leitenento laipsnis. 192301 09 - 22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą. Buvo autokuopos vadas. 1928 03 17 įstojo į policiją. Atgavus Lietuvos sostinę Vilnių 1939 10 04 paskirtas Vilniaus policijos mokyklos viršininku. Vėliau pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo Berlyne įkuriant LAF. Prasidėjus Vokietijos - SSRS karui grįžo į Lietuvą, paskirtas Kauno miesto policijos vadu. Žuvo susišaudyme su sovietų diversantais. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1936), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu, ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1938).

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus ; [sudarė Danutė Ardzijauskaitė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 128 p. : iliustr., faks., p. 16.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba