Dženkaitis (Dzenkaitis) Jurgis

[gimė 1877 Opšrūtų k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] - knygnešys. Baigęs Alksnėnų valdinę pradžios mokyklą įstojo į Veiverių mokytojų seminariją, bet dėl šeimyninių aplinkybių mokslų nebaigė. Pradėti gabenti liet. spaudą paskatino knygnešys Antanas Kriaučeliūnas. Ilgainiui tapo A. Kriaučeliūno padėjėju. Knygnešiui A. Kriaučeliūnui pasitraukus į atsargą, pradėjo aktyviai bendradarbiauti su Juozu Navicku, stojusiu į jo vietą.

Šaltiniai:
1.    Žilinskas A. Vilkaviškio krašto knygnešiai. Kaip gimė ,,Lietuvos mokykla“. Prieiga internete http://suduvis.lt/2013/08/01/vilkaviskio-krasto-knygnesiai-kaip-gime-lietuvos-mokykla/