Nuotrauka iš http://www.penki.lt/Valstybes-draudimo-pirmininkas-GUSTAVAS-FETERAUSKAS--1938-m.media?id=50508

Feterauskas Gustavas

[gimė 1874 04 25 Pilviškiuose - 1944 Vokietijoje] - visuomenės veikėjas, valdininkas. 1893 - 1895 lankė g-ją Marijampolėje ir Liepojoje. 1900 m. baigė Petrapilio u-tą fizikos - matematikos fakultetą. 1918 - 1919 liet. konsulato Petrapilyje tarybos narys. 1915 - 1918 lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti vicepirmininkas. 1920 - 1927 Centrinio Statistikos Biuro direktorius ir iki 1940 m. Statistikos Biuro tarybos narys. 1921 - 1922 jo pastangomis įsteigtos draudimo įstaigos: AB „Lietuva“ ir „Valstybės Draudimo“  įstaiga. Rašė spaudoje draudimo ir statistikos klausimais.

Šaltiniai:
1.    Draudimo akcinė bendrovė „Lietuva“. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 146 psl.
2.    Ar prieškariu draudimo verslas buvo skaidresnis. Prieiga internete http://www.veidas.lt/ar-prieskariu-draudimo-verslas-buvo-skaidresnis
3.    Draudimo akcinė bendrovė „Lietuva“. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Draudimo_akcin%C4%97_bendrov%C4%97_%E2%80%9ELietuva%E2%80%9C
4.    1920–2010 metų buvę draudikai. Prieiga internete http://www.dbr.lt/uploads/3%20dalis-5%20sale-3.pdf
5.    Valstybės draudimo pirmininkas GUSTAVAS FETERAUSKAS -1938 m. Prieiga internete http://www.penki.lt/Valstybes-draudimo-pirmininkas-GUSTAVAS-FETERAUSKAS--1938-m.media?id=50508