icon-sitemap

Gilius Kazimieras

[gimė a. 1835 Būdviečių - Gudelių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - a. 1896 Lankeliškiuose] - kunigas. Baigė Marijampolės progimnaziją ir Seinų kunigų seminariją. 1866 - 1873 Veiverių pedagoginių kursų kapelionas. Tikybą dėstė rusų kalba. 1873 m. pasitraukė iš kapeliono pareigų ir daug metų klebonavo Ūdrijoje, Lankeliškiuose.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba