icon-sitemap

Grigaitis Juozas (Pilviškių vls.)

[gimė 1899 Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1920 07 15] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 04 03 pašauktas įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo Vilniaus karo komendantūros dalinyje - karo milicijoje (policijoje). Dalyvavo kovose prieš bolševikus ir lenkus. Žuvo 1920 m. Palaidotas Širvintų miesto kapinėse. Apdovanotas 1 laipsnio Vyties Kryžiumi (1919).

Šaltiniai:
1.    Kavaliauskas, Vilius (1951-). Vilkaviškio krašto karžygiai : (Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918-1940 m.) / Vilius Kavaliauskas. - Vilnius: Lodvila, 2012. - 276 p. : iliustr., nuotr., portr., faksim..

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba