icon-sitemap

Ignaitis Andrius

[gimė 1908 01 05 Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1988 01 05 Woodhavene, NY] - fizikas. 1926 m. Marijampolėje baigė Rygiškių Jono g-ją, 1933 m. VDU Matematikos - gamtos fakultetą. Buvo aktyvus sportininkas, studentų ateitininkų sporto klubo „Achilas“ steigėjas ir pirmininkas, Lietuvos gimnastikos ir sporto federacijos sekretorius. Bendradarbiavo žrn. „ Lietuvos mokykla“ ir kt. leidiniuose. Pasitraukęs į Vokietiją, kurį laiką gyveno Miunchene. Buvo V. Gailiaus ir M. Šlažos „Vokiškai - lietuviško žodyno“ II leid. Organizatorius ir bendradarbis (1948 išl. Tübingene). Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Šaltiniai:
1.    Ažubalis, Algirdas. Aktyvaus prieškario Lietuvos pedagogo sukaktys / Algirdas Ažubalis - Rubrika: Iš krašto istorijos // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2013, saus. 15, p. 5.
2.    Ažubalis A. Aktyvaus prieškario Lietuvos pedagogo sukaktys. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=26581

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba