icon-sitemap

Ilgūnas Antanas

[gimė 1882 Žiūrių – Gudelių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. – 1949] – visuomenės veikėjas. Mokėsi Žiūrių – Gudelių dviklasėje pradinėje mokykloje. Anksti palikęs gimtinę, išėjo mokytis amato ir savarankiškai užsidirbti duonos. Po kurio laiko, išmokęs siuvėjo amato vedė. 1918 – 1919 aktyviai reiškėsi Kybartų visuomeniniame – politiniame gyvenime. 1919 12 22 buvo išrinktas į pirmąją Kybartų miesto tarybą, kuri jį paskyrė pirmuoju Kybartų miesto burmistru. Šias pareigas jis ėjo iki 1921 06 30.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vaitkevičius, Albinas (1928-). Kybartai: Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža/ Albinas Vaitkevičius; Pasaulio kybartiečių draugija. - Vilnius: Homo liber, 2012 (Vilnius: Standartų sp.). – 100-101 p. : iliustr., faks., portr., žml.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba