icon-sitemap

Ilgūnas Julius

[gimė 1910 02 14 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 02 10] – Lietuvos kariuomenės karininkas. 1933 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu.1939 m. pakeltas į leitenantus. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Norilską. 1942 09 05 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams lagerio. Žuvo lageryje.

Šaltiniai:
1.    Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės leitenantas Julius Ilgūnas. Prieiga internete https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/60000002806855?s_id=ogihmLPfGWuzofgW&s_ind=893&valuable_type=EKSPONATAS

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba