icon-sitemap

Ilgūnas Mikas

[gimė 1911 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. -1967 06 Alytuje] - žurnalistas. 1929 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją ir VDU studijavo teisę. Dirbo  „Lietuvos aido“ reporteriu, „Savivaldybės“ žurnalo redaktoriumi, Darbo Rūmų leistojo „Darbo“ redaktoriumi, vėliau redagavo savaitraštį „Lietuviai“. Kartu su P. Babicku parengė leidinį „Lietuva vasarą“. Mirė 1967 m. birželio 7 d. Alytuje, Palaidotas Šunskų kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 166 psl.
2.    Mikas Ilgūnas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikas_Ilg%C5%ABnas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba