icon-sitemap

Ilgūnas Petras Juozas

[gimė 1918 12 02 Bebrininkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - agronomas, karininkas. Baigė berniukų g-ją Marijampolėje. 1938 09 27 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. įstojo į LŽŪA Dotnuvoje. 1943 m. baigė akademiją, dirbo Vilkaviškio aps. agronomu, vėliau Vilkaviškio žemės ūkio skyriuje. 1944 m. persikėlė į Vilnių, dirbo Žemės ūkio komisariate. 1946 07 10 suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime. 1946 09 21 Karo tribunolo nuteistas 2 metams, iš- vežtas ir kalintas Izvestkovajos (Chabarovsko kr.) lageryje. 1948 m. grįžo į Lietuvą.

Šaltiniai:
1.    Petras Ilgūnas. Prieiga internete http://www.siauliai.lt/miestas/garbes_pilieciai.php

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba