icon-sitemap

Jankauskas Konstantinas

[gimė 1870 01 16 Užprūdžių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1935 10 24 Tauragėje] - mokytojas, knygnešys. 1891 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Jau seminarijoje būdamas platino liet. spaudą. Dėl carinės valdžios persekiojimo išvyko į JAV. Iš ten grįžo po 1905 m. revoliucijos. 1918 - 1933 buvo Tauragės aps. pradžios mokyklų inspektorius, vėliau inspektorius. Rūpinosi liet. tautosakos, kalbos kultūros ir istorinių paminklų apsauga.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba