icon-sitemap

Janulis Kazys

[gimė 1922 05 30 Pilviškiuose, Vilkaviškio aps.] - architektas, grafikas, tapytojas. Gimnaziją baigė Kaune. Toliau mokėsi Vilniuje, Stuttgarte ir Karlsruhėje (Vokietija), kur 1947 m. baigė Aukštąją technikos mokyklą, įsigydamas inž. architekto diplomą. Kaip dailininkas daugiausia reiškėsi grafikoj, dalyvaudamas avangardiniame „Žvilgsnių“ žurnale, aktyviai bendradarbiavo „Literatūros Lankų“ žurnale.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba