icon-sitemap

Jasaitis Jonas

[gimė 1926 06 09 Mažučių k., Vilkaviškio aps. - 1981 03 17 Čikagoje, IL] - teisininkas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. baigė liet. g-ją Dӧrverdene, 1949 m. - Pabaltijo universiteto Teisės fakultetą Hamburge - Pinneberge. 1950 m. persikėlė į JAV. Veikė pirmųjų JAV bei Kanados liet. dainų ir tautinių šokių  švenčių komitetuose. Su kitais organizavo parodą apie liet. tautos genocidą, buvo prie ALTo veikiančios komisijos šiai parodai rengti pirmininkas. Rašė spaudoje. Priklausė LŠS.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba