icon-sitemap

Jucienė (Čižauskaitė) Gražina

[gimė 1941 07 21 Parausių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps.] - keliautoja, matematikė programuotoja. SSRS sporto meistrė (1970). 1963 m. baigė VU. 1963 - 1993 dirbo Matematikos ir kibernetikos institute. Pirmoji moteris Lietuvoje SSRS turizmo sporto meistrė (slidžių turizmas). Vadovavo pirmosioms keliautojų slidėmis grupėms į Arkties sritį (Prano Juozapo Žemė, Šiaurės Žemė, Taimyras), Sajanus, Altajų, Čerskio kalnagūbrį. 14 kartų Lietuvos turizmo čempionė. Geriausioji Lietuvos turistė (1979). Respublikinės maršrutinės kvalifikacinės komisijos pirmininkė (1969-1991), Lietuvos turizmo federacijos prezidiumo narė (1977-1991).

Šaltiniai:
1.    Gogelis R. Gražina Čižauskaitė-Jucienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 760 psl.
2.    Gražina Čižauskaitė-Jucienė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BEina_%C4%8Ci%C5%BEauskait%C4%97-Jucien%C4%97
3.    Gražina Čižauskaitė Jucienė. Prieiga internete http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Gra%C5%BEina_%C4%8Ci%C5%BEauskait%C4%97_Jucien%C4%97
4.    Gražina Čižauskaitė Jucienė. Prieiga internete http://www.wikiwand.com/lt/Gra%C5%BEina_%C4%8Ci%C5%BEauskait%C4%97-Jucien%C4%97

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba