icon-sitemap

Kaukas Kazys

[gimė 1905 03 01 Pulokiškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1986 01 02 Kaune] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1927 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. 1929 10 06. Mokytojavo Alksnėnų pradžios mokykloje, vėliau dirbo Plungės savivaldybės kanceliarijos vedėju. Palaikė ryšius su partizanais. 1947 01 15 suimtas, kalintas Klaipėdoje. 1947 05 29 nuteistas 10 metų lagerio, išvežtas į Minlagą, Komijoje. 1955 09 12 grįžo į Lietuvą. Mirė Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba