icon-sitemap

Kriščiukaitis - Aišbė Antanas

[gimė 1864 07 24 Paežerių k., Vilkaviškio aps. - 1933 10 30 Kaune] - rašytojas. Mokėsi Marijampolės g-joje, Maskvos universitete 1890 m. baigė teisę. Studijuodamas bendradarbiavo „Aušroje“, vėliau „Tėvynės sarge“, „Varpe“, „Vienybėje lietuvininkų“ ir kt. Paskelbė straipsnių kultūros, literatūros klausimais (minėtinas str. „Armėnų beletristai“, 1984). Išvertė M. Jókai, L. Tolstojaus, G. de  Maupassant‘o kūrinių, sulietuvindamas jų veiksmo realijas. Išleido apsakymų rink. „Kas teisybė - tai ne melas“ (1892), parengė „Naują elementorių“ (1895), kn. „Satyros trupiniai“ (1928), kurioje surinkti periodikoje spausdinti feljetonai, pamfletai, parodijos.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos albumas. Janina Markevičaitė, Liudas Gira, Adomas Kliučinskis – Kaunas / Otto Elsner, Berlin, 1921 m. 345-346 p.
2.    Antanas Kriščiukaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Kri%C5%A1%C4%8Diukaitis
3.    Antanas Kriščiukaitis (Aišbė). Prieiga internete http://www.vilkaviskisinfo.lt/4547/=module=-virsus/izymus-zmones-gime-vilkaviskio-rajone/antanas-krisciukaitis.html
4.    Šedbaras S. A. Kriščiukaitis-Aišbė: gyvenimas tarp teisės ir literatūros. Prieiga internete http://suduvis.lt/2015/12/28/a-krisciukaitis-aisbe-gyvenimas-tarp-teises-ir-literaturos/
5.    Teišerskis A. Garsių Lietuvos rašytojų antrieji pašaukimai. 2006. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/09/06/laikzmon_02.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba