icon-sitemap

Langė Jonas

[gimė 1855 09 02 Mažučių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1932 05 25 Kaune] - gydytojas. Mokėsi Marijampolės g-joje, baigė Karo medicinos akademiją Petrapilyje. 1889 - 1914 dirbo Kaune kaip karo gydytojas ir vertėsi privačia praktika. 1914 - 1918 kavalerijos 14 divizijos gydytojas. 1918 m. grįžo vėl į Lietuvą ir buvo įtrauktas į Lietuvos kariuomenės sanitariją.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba