icon-sitemap

Mačys Andrius

[gimė 1886 11 17 Balčiūnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - teisininkas. 1907 m. baigė Marijampolės g-ją ir 1911 m. teisės mokslus Maskvos universitete. Iki 1918 m. advokatavo Raseiniuose. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1948 m. atvyko į Kanadą. Besimokydamas Marijampolės g-joje organizavo slaptus liet. moksleivių ratelius, knygynėlį, lietuviškus vakarus ir kt. 1917 09  17 - 21 dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje, 1918 - 1919 organizavo savivaldybes Vilkaviškio ir Raseinių aps.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba