icon-sitemap

Narjauskas Jurgis

[gimė 1876 04 21 Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1943 01 27 Telšiuose] - kunigas, literatas, vertėjas, spaudos platintojas. Baigė Paežerių pradžios mokyklą, 1893 m. - Marijampolės g-ją, 1899 m. Seinų kunigų seminariją. 1899 - 1902 studijavo teisę Romoje ir du metus Fribure. Į Lietuvą grįžo 1903 m. ir vikaravo Liubave. Parapijoje įvedė kas antrą savaitę lietuviškas giesmes. Labai uoliai ėmėsi švietėjiškos , kultūrinės veiklos. 1905 m. paskirtas Seinų katedros vikaru. Gyvendamas Seinuose palaikė ryšius su knygnešiais, draudžiamos lietuviškos spaudos gaudavo iš platintojų. 1905 m. Seinuose su bičiuliais įkūrė lietuviškos spaudos spausdinimo bendrovę ir spaustuvę, kurios pirmuoju vedėju pats ir buvo. Vėliau buvo perkeltas į Kauno kunigų seminariją, o vėliau į Telšių kuriją.

Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje, buvo bolševikų kalinamas. Dirbo ir visuomeninį darbą - organizuodavo lietuviškus chorus, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, užrašė liaudies dainų ir melodijų. Rašė religiniais ir teisės klausimais. Išvertė Dantės „Dieviškąją komediją“, Ovidijaus kūrinių (pasirašinėjo slap. Balsys ir kt.).

Šaltiniai:
1.    Vytautas Vanagas. Jurgis Narjauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XVI (Naha-Omuta). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 58 psl.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 350 psl.
3.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
4.    Jurgis Narijauskas. Prieiga internete http://www.aruodai.lt/paieska/asmuo.php?AId=1277
5.    Jurgis Narjauskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jurgis_Narjauskas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba