icon-sitemap

Navickas Valentinas Vytautas

[gimė 1923 06 26 Vaitų k., Vilkaviškio aps. – mirė 2004 m.] - poetas. Baigė Lietuvos veterinarijos akademiją (1946). Išleido eilėraščių rink. „Saulėgrįža“ (1989), „Kryžkelės“ (1991), „Meilės paukštė“ (1993), „Vyturio išpažintis“ (1994), „Prabilo tėviškės beržai“ (1995), „Žirge, nešk, mielajai saulę“ (1996), „Atsigerk iš mano šulinio gilaus“ (1997), „Žydėk, nevysk dar, mano gėle!“ (1998), „O širdis dar vis dainuoja“ (1999), „Žiū, nunoko pievoj kmynai“ (2000). Dominuoja Suvalkijos lygumų, Lietuvos praeities, žmogaus taurumo temos. Tapo respublikinio literatūrinio konkurso Žydinti vyšnios šakelė (Vilnius,1990), dr. N.Bataitytės-Glažė literatūrinio fondo Stasio Bataičio premijos (JAV, Los Andželas, 1997) ir LNRS 5-osios Vasaros poezijos šventės (Kaunas, 2003) laureatu.

Šaltiniai:
1.    Navickas Valentinas-Vytautas (1923–2004). Prieiga internete http://www.trakai.lt/index.php?141353883

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba