icon-sitemap

Oleka Juozas

[gimė 1918 07 16 Balčiūnų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1996 01 29] - gydytojas. Mokėsi Pilviškių pro-joje, 1938 m. baigė Marijampolės marijonų g-ją. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą artilerijos ats. jaun leitenanto laipsniu. 1941 - 1945 studijavo ir baigė VDU Medicinos fakultetą. 1946 - 1948 dirbo Kauno medicinos seserų mokyklos direktoriumi, kartu dėstė KU Medicinos fakultete, 1948 - 1950 Kauno I tarybinės ligoninės, nuo 1950 m. Marijampolės r. ligoninės chirurginio skyriaus vedėjas, nuo 1951 m. kartu vyr. gydytojo pavaduotojas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba