icon-sitemap

Olekas Andriejus

[gimė 1802 12 22 Kriauniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1860 Gražiškiuose] - kanauninkas, profesorius. Baigė vietinę mokyklą, gimnazijos 2 klases, Varšuvos didžiąją seminariją. Seinų kapitulos narys - kanauninkas. 1832 - 1834 Seinų kunigų seminarijos profesorius. Dėstė teologiją, istoriją ir lotynų kalbą, kanonų teisę. Nuo 1838 m. - Seinų kunigų seminarijos pirmasis lietuvis rektorius. 1846 m. pakeltas į kanauninkus - kapitulos narys. Į Gražiškius atsikėlė 1848 m. - ilgametis klebonas. Seminariją valdė per kitus dvasininkus. Amžininkai atsimena jį kaip užjautų, geros širdies dvasininką, žmogų. Dėl ypatingo charakterio, sugebėjimo įsiklausyti, vyresnybė siųsdavo kanauninką „gesinti gaisrų“ tarp dvasininkų, parapijiečių. Mirė Gražiškiuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.21: Oda – Pareiga. - 1960. - 544 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba