icon-sitemap

Pačkauskas (Paškauskas) Jonas

[gimė 1897 06 06 Ramoniškių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. - 1984] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1919 06 04 baigė Marijampolės realinę g-ją. 1919 06 18 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Gen. kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus raštininku, vėliau perkeltas į Kauno komendantūrą. 1920 01 09 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1920 07 14 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Belolesios. 1926 12 prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų išlaikė egzaminus karininko laipsniui įgyti. 1927 02 16 suteiktas administracijos vyr. leitenanto laipsnis. 1927 09 10 priimtas į LU Teisių fakulteto Teisių skyrių. 1929 11 23 pakeltas į kapitonus. 1940 07 11 pakeltas į majorus. Kilus Vokietijos - SSRS karui 1941 06 24 priimtas į Kauno karo komendantūrą, paskirtas į ūkio skyrių, vėliau sveikstančiųjų kuopos vadas prie LSD 9 - E bataliono. 1945 09  20 suimtas Vilkaviškyje, kalintas Kaune, vėliau išvežtas į lagerį. 1947 02 07 nuteistas 8 metams. 1953 09 11 paleistas, grįžo į Lietuvą. Dirbo Kauno dailės kombinate. Mirė 1984 m., palaidotas Ro-mainių kapinėse Kaune. Apdovanotas DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1930), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba