icon-sitemap

Rimša Jurgis

[gimė 1890 Margių (dab. Naudžių) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. ] – keramikas. Petro Rimšos brolis. 1912 – 1916 keramikos mokėsi Myrhorodo (Poltavos gub., Ukraina) N. Gogolio meno mokykloje. 1916 m. mobilizuotas į Rusijos armiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo tarnautoju Lietuvos draudimo įstaigose. Iki 3 d-mečio vidurio kūrė buities ir dekoratyvinę keramiką, kurią žiedė, gludino, ornamentavo liet. liaudies raštais. Nuo 1909 m. dalyvavo LDD parodose Vilniuje. III LDD parodoje (1909) eksponavo liaudiškais ornamentais drožinėtą rankšluostinę, VIII LDD parodoje (1914) – keramikos dirbinius. 1920 m. dalyvavo lietuvių meno apžvalgos parodoje, kur eksponavo 19 dirbinių (didelę vazą, 9 smulkesnes vazeles, 9 pelenines). Kūrinių yra ČDM.

Šaltiniai:
1.    Pasaulio tautų teisuoliai iš Paežerių kaimo. 2016. Prieiga internete http://suduvis.lt/2016/03/18/pasaulio-teisuoliai-paezeriu-krasto/
2.    Jurgis Rimša. Prieiga internete http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSob=c&GSsr=521&GScid=2531929&GRid=127253771&df=p&

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba