icon-sitemap

Rimša Petras

[gimė 1881 11 03 Margių k. (dabar Naudžiai), Vilkaviškio aps. - 1961 10 02 Kaune] - dailininkas, skulptorius. 1900 - 1903 privačiai mokėsi Varšuvoje, 1903 - 1904 Paryžiaus dailės mokykloje, 1904 - 1905 Krokuvos dailės akademijoje. 1905 m. grįžo į Lietuvą. 1907 m. su kitais įkūrė lietuvių dailės draugiją, prisidėjo prie jos parodų rengimo. 1909 - 1911 Peterburge mokėsi „Dailei skatinti“ draugijos mokykloje, dalyvavo rusų dailininkų parodose. 1923 - 1924 tobulinosi Londone, 1928 m. Italijoje. 1935 - 1938 keliavo po JAV. Nuo 1900 m. dalyvavo parodose. Surengė apie 10 individualinių parodų. Ankstyvoji kūryba realistinė , ryškaus socialinio turinio; kūriniai: skulptūrų kompozicijos - „Lietuvos mokykla 1864 - 1904“ (dar vadinama „Vargo mokykla“; 1906, 1914, 1921, 1940, 1957), trilogija „Artojas“ (1907, 1922, 1923), „Gana to jungo“ (1909) ir „Finale“ (1910); „Ant pirmos žolės“ (1911); portretai (biustai - motinos, 1910, T. Naruševičiaus, 1924; reljefai - Motiejaus Valančiaus, 1904, Jono Basanavičiaus, 1906, V. O‘Haros, P. Parkerio, abu 1923).

Nuo 3 dešimtmečio ėmė kurti naujo stiliaus kūrinius, pasižyminčius savita, dekoratyvia formų stilizacija, grafiško pobūdžio ornamentiškumu („Safyras“, 1921, „Diena ir naktis“, 1922, dvipusės skulptūros „Riteris“, 1931, Dariaus ir Girėno paminklo projektas, 1934). Nuo 1923 m. kūrė medalius („Vilnius - Lietuvos sostinė“, 1923; Klaipėdos išvadavimo, 1924; „Gedimino sapnas“, 1905 metų Lietuvių suvažiavimo Vilniuje, „Kova“, „Nori unijos“, visi 1925 - 1926), reljefinius portretus (Žemaitės, 1926; E. Ortman, 1935; A. Kalvaitienės, Pašakarnyčių, abu 1937), Iliustravo knygų (Vydūno „Amžina ugnis“,1912 - 1913; Prano Mašioto „Žiemą ir vasarą“, 1920, ir „Sparnuočiai“, 1922). Tarybiniais metais medalius kūrė daugiausia kult. visuom. gyvenimo aktualijų temomis: „Karas ir taika“, Juozo Gruodžio šešiasdešimtmečio (abu 1945), „400 metų lietuviškai knygai“ (1947), „Kristijonas Donelaitis“ (1955).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos albumas. Janina Markevičaitė, Liudas Gira, Adomas Kliučinskis – Kaunas / Otto Elsner, Berlin, 1921 m. p. 380–381.
2.    Ramanauskienė S. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – V.: Mintis, 1984. – 110-12 psl.
3.    Petro Rimšos kūrinių kolekcija E. Armoškos rinkiniuose / sud. Vincas Ruzas. – V.: Daigai, 2005. – 96 p.: iliustr.
4.    Rimantas, Juozas. Petras Rimša pasakoja. – Vilnius, 1964.
5.    Rimša, Petras (1881-1961). Petras Rimša / [įž. str.] O. Jaskūnaitė. - Vilnius : Mintis, 1966. - 1 apl. (35 p., 31 iliustr. p.) : iliustr.. - (Lietuvių tarybinių dailininkų monografijos).
6.    Rimša, Petras (1881-1961). Works of Petras Rimša : December 19th, 1937, January 7th, 1938 : [Maryland Institute for the Promotion of the Mechanic Arts]. - Baltimore, Md. : Maryland Institute, [1938]. - [16] p. : iliustr., portr.
7.    LIETUVOS MOKYKLA. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/lietuvos_mokykla.html
8.    Petras Rimša. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Rim%C5%A1a
9.    Petras Rimša. Prieiga internete http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=413
10.    RIMŠA PETRAS. Prieiga internete http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=RIM%D0A%20PETRAS
11.    The Medals of Petras Rimsa. Prieiga internete http://www.albionmich.com/history/histor_notebook/S_Rimsa.shtml

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba