icon-sitemap

Sakalas (Sakalauskas) Pranas

Gimė 1913 08 13 Pilviškių mstl., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1934 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun leitenanto laipsniu ir paskirtas 2 pėst. pulko jaun. karininku. 1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 2 pėst. pulko mokomosios kuopos būrio vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 259 šaulių pulko adjutantu, 1940 12 20 - 259 šaulių pulko būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1944 10 pasitraukė į Vokietiją, 1945 - 1947 gyveno lietuvių pabėgėlių stovyklose. 1947 09 05 emigravo į Kanadą. 1947 - 1948 dirbo Temagamio miškuose, Ontarijo valst. Nuo 1948 m. gyveno Hamiltone, iki 1978 m. dirbo plieno fabrike.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba