icon-sitemap

Šatraitis Albinas

[gimė 1908 10 28 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1985 08 18 Čikagoje (JAV)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1931 07 01 baigė Kauno aukštesn. technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1932 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo inspektoriumi Prabavimo rūmuose. 1934 10 02 įstojo į VDU Technikos fakultetą. 1938 11 23 pakeltas į leitenantus. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV. Gyveno Čikagoje, kur ir mirė.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba