icon-sitemap

Šergalys (Šergalis) Juozas

[gimė 1906 07 07 Šergalių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1942 04 15] - pedagogas , Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Pilviškių liaudies mokyklą, Marijampolės mokytojų seminarijos 3 kursus. Nuo 1924 11 08 LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo Mažeikių kriminalinės policijos viršininku, 1939 - 1940 - Valst. saugumo departamente. Nuo 1939 LŠS I Kauno rinktinės V. Putvinskio kuopos narys. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį. 1942 žuvo lageryje Archangelsko sr.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 7: . - 2007. - 422, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba