icon-sitemap

Vaišnoras Feliksas (slap. F. Sodainis)

[gimė 1897 05 18 Pilviškių k., Vilkaviškio aps. - 1972 08 21 Vilniuje] - poetas, vertėjas. Jaunystėje įsijungė į revoliucinę veiklą, kalintas. 1923 m. išvyko į Maskvą, 1925 m. baigė Vakarų tautinių mažumų komunistinį universitetą. Dirbo leidykloje Smolenske, „Raudonojo artojo“ redakcijoje Minske, pokario metais Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijoje Vilniuje. Išleido poezijos rink. „Po darbo ir kovos vėliava“ (1934), kurio eilėraščiai bei poemos yra agitacinio pobūdžio, vaizduoja kalinio revoliucionieriaus išgyvenimus, stalininę kaimo kolektyvizaciją. Išvertė M. Isakovskio, J. Kupalos bei kitų sovietinių poetų eilių, G. Gulijos, V. Stavskio prozos, paskelbė atsiminimų kn. „Į šviesų gyvenimą“ (1960), kaip literatūrinis bendraautorius talkino memuarus skelbusiems partinės nomenklatūros veikėjams.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo  bei kalbos ir  literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba