icon-sitemap

Valaitis Juozas

[gimė 1898 02 24 Naudziškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1984 06 29] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1910 mokėsi Marijampolės g-joje. Kilus I pasaul. karui pasitraukė į Voronežą. 1917 m. baigė M. Yčo g-ją, evakuotą į Voronežą. Grįžus į Lietuvą 1919 07 31 priimtas į KAM raštvedžiu. 1919 12 16 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu. 1920 08 20 - 1920 09 10 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais Suvalkų fronte. 1926 m. baigė Aukštąją prekybos mokyklą Berlyne, dirbo Žemės banke, nuo 1928 m. - vyr. buhalteriu. 1941 08 02 - 1944 Žemės banko valdytojas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946 - 1950 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus finansų ir atskaitomybės skyriaus vedėjas. Vėliau emigravo į JAV. Mirė 1984 m., palaidotas Holy Reed kapinėse Westburyje, Niujorko valst.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Istorija: mano diedukas Juozas Valaitis, 1929 metai, fotografuota Jonavoje. Prieiga internete https://www.efoto.lt/node/1141783

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba