icon-sitemap

Valaitis Leonardas

[gimė 1936 08 02 Kupreliškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - žurnalistas, poetas. Baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją, VU studijavo žurnalistiką, dirbo radijuje, „Vakarinėse naujienose“. Išleido du satyrinės poezijos rink. „Kelmai kelmučiai“ (1973), „Gyvačių trauktinė“ (1978).  1959 m. Valstybinio televizijos ir radijo komiteto Kauno vyr. transliacijų redakcijos žinių redaktorius. 1960–1972 m. Lietuvos radijo žinių reporteris Vilniuje, radijo ir televizijos Propagandos redakcijos vyresnysis redaktorius, „Panoramos“ redaktorius, 1972–1980 m. – Lietuvos televizijos Literatūros ir meno redakcijos vyriausias redaktorius. 1980–1994 m. laikraščio „Vakarinės naujienos“ redakcijos skyriaus vedėjas. 1995 m. dienraščio „Lietuva“ bendradarbis, nuo 1995 m. laikraščio „Privatus seklys“ korespondentas.

Šaltiniai:
1.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 545 psl.
2.    Leonardas Valaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Leonardas_Valaitis

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba