icon-sitemap

Varanka Pijus

[gimė 1850 Nadrausvės (Būgnų) k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - kunigas. Mokėsi savarankiškai ir rusiškoje dviklasėje mokykloje. Vėliau g-joje. Nuo 1870 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Vikaravo lenkiškuose parapijose. Susirgo ir anksti mirė.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba