icon-sitemap

Vosylius Motiejus

[gimė 1868 Jurkšų k.., Alksnėnų vls., Vilkaviškio aps. - 1939 03 03] - knygnešys, visuomenės veikėjas. Baigė 4 Marijampolės g-jos klases. Liet. spaudą pradėjo platinti sulaukęs 16 metų ir platino apie 20 metų (1885 - 1904). Po spaudos draudimo panaikinimo įsitraukė į legalių liet. draugijų veiklą - priklausė Lietuvių mokslo draugijai „Žagrei“, „Šviesai“, „Ūkininkų“ draugijai ir kt. 1937 m. parengė ir savo lėšomis išleido praktiškų patarlių ir priežodžių knygą „Gyvenimo mokykla“. 1897 m. apsigyveno Parausių k. (Vilkaviškio r.).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius : Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
2.    Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba