icon-sitemap

Zeikus Liudas (slap. Ledėnas)

[gimė 1900 09 26 Parausių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 09 07 JAV] - poetas, prozininkas. Pradinę mokyklą baigė Paežeriuose, mokėsi Marijampolės g-joje, VDU humanitarinių mokslų fakultetą. Baigęs buhalterijos ir stenografijos kursus, dirbo seime stenografu, vėliau vidaus reikalų ministerijoje buhalteriu. Lietuvoje buvo vienas iš pirmųjų dailiojo čiuožimo meistrų. Dalyvavo kelis kartus užsienyje dailiojo čiuožimo varžybose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, o vėliau persikėlė į JAV.  JAV parašė ir išleido poemą iš lietuvių mitologijos „Minijanas“ (1952), romaną „Laiptai į tolumas“ (1954).

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros paveldo  bei kalbos ir  literatūros paveldo objektai. Prieiga internete http://www.nemunas.info/kalba/Vilkaviskis.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba