icon-sitemap

Zingfeldas Albinas

[gimė 1909 04 08 Mažučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklos 4 klases. Nuo 1928 m. LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Tarnavo Raseinių aps. policijoje, nuo 1933 09 01 vachmistras, nuo 1934 m. Jurbarko policijos vachmistras, nuo 1936 m. Raseinių aps. Raudonės policijos nuovados viršininkas, nuo 1940 01 26 Vilkijos policijos nuovados viršininku. Apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu (1939).

Šaltiniai:
1.    Policija. 1935 m. 13(185) nr., liepos mėn. 1 d. Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_50651_1&biRecordId=5127

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba