icon-sitemap

Cikana Vidas

[gimė 1956 05 03 Karklinių k., Vilkaviškio r.] - tautodailininkas, visuomenės veikėjas. Baigė Keturvalakių mokyklą. Nuo 1981 m. Dirbo Lukšių kolūkyje. 1997 - 2000 Šakių rajono savivaldybės meras, 2000 m. UAB „Energija“ direktorius statybai, nuo 2000 m. Lukšių seniūnijos seniūnas. Drožinėti pradėjo nuo 13 metų. Mokėsi Kauno suaugusiųjų vakarinėje dailės mokykloje. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. Yra Šakių rajono tautodailininkų draugijos „Dailius“ pirmininkas, vadovauja Zyplių dvaro atstatymo darbams. Dalyvavo 20 respublikinių ir 9 užsienio pleneruose (Vengrijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir kt.). Sukūrė apie 100 monumentalių darbų iš akmens, 300 kamerinių medžio ir 220 kamerinių akmens skulptūrų, 70 monumentalių medžio koplytstulpių, 20 tapybos darbų. Zyplių dvaro arklidėse įkūrė meno galeriją. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos kūrėjų asociacijos narys.

Šaltiniai:
1.    Kniukšta G. Zyplių dvaro šeimininkas gyvena Lukšiuose. Prieiga internete http://www.verslaspolitika.lt/zypliu-dvaro-seimininkas-gyvena-luksiuose-2/
2.    Vidas Cikana. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidas_Cikana

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba