icon-sitemap

Čepaitis Kazys

[gimė 1905 03 04 Geisteriškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps - 1985 Puskelnių k. (Marijampolė)] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1928 m. baigė Rygiškių Jono g-ją Marijampolėje. Baigus Karo mokyklą 1930 10 25 suteiktas leitenanto laipsnis. 1933 11 22 pakeltas į vyr. leitenantus. 1937 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. Vokiečių okupacijos metu dirbo Šunskų girininkijoje raštininku, Gižų vls. raštininku. Antrosios sovietų okupacijos metu suimtas, 1945 -1946 kalintas Marijampolėje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba